Nawigacja

Linki
Niedziela 24.06.2018
liczba odwiedzin: 905903

Wiadomości

 • Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:

  1. Administratorem danych osobowych uczniów, rodziców/opiekunów prawnych, pracowników jest Miejski Zespół Szkół Nr 3 w Krośnie,
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r.
 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 - Obrazek 1Zapraszamy wszystkich uczniów klas I - VII na uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2018 o godz. 9:00 w auli szkolnej. Po akademii rozdanie świadectw w klasach.

  Msza święta przed akademią o godz. 8:00

 • W roku szkolnym 2017/2018 zostało przeprowadzonych kilka konkursów z języka angielskiego. Uczniowie mieli możliwość wykazania się swoimi zdolnościami i umiejętnościami w zakresie języka obcego. W każdym z tych konkursów uczniowie osiągnęli wysokie wyniki.

  WOJEWÓDZKI KONKURS „SUPER LION”

  Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową z Tarnobrzegu i przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich. W konkursie wzięło udział prawie 90 uczniów ze szkół województwa podkarpackiego. Do konkursu przygotowywali się:
  1.    Ewelina Ginalska, klasa 3b - WYRÓŻNIENIE
  2.    Łucja Kania, klasa 3b
  3.    Filip Piórkowski, klasa 3a
  4.    Aleksander Borek, klasa 3a
  5.    Piotr Wojdyła, klasa 3a

 • W dniu 14 czerwca 2018r. nasza szkoła świętowała dzień swojego patrona – ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Cała społeczność szkolna z dyrekcją, nauczycielami, wychowawcami, dziećmi i młodzieżą zebrali się o godz. 8.00 w kościele na uroczystej mszy św. Oprawę liturgii św. przygotowała p. Agnieszka Socha oraz p. T. Landorf i schola z parafii Krosno – Polanka. Mszę świętą odprawił ks. Stanisław Dyndał,  a Słowo Boże wygłosił ks. Prałat Jan Kutyna – proboszcz parafii.

  Po uroczystej Eucharystii dzieci i młodzież uczestniczyli w akademii ku czci ks. Kardynała Wyszyńskiego. W akademii wystąpiła młodzież z klasy VII. Następnie p. dyrektor ogłosiła wyniki konkursu o ks. Wyszyńskm. Pięknym akcentem była „Familiada” przygotowana przez młodzież z KSM – Krosno–Polanki z wiedzy religijnej i wiedzy z życia ks. Kardynała.

 • W dniach 14 i 15 czerwca 2018 r. klasy trzecie wzięły udział w wycieczce do Muzeum Misyjnego w Krośnie oraz Piwnicy PodCieniami. Dzieciom bardzo podobały się eksponaty zgromadzone w Muzeum Misyjnym, a pochodzące z różnych zakątków świata. Ze wzruszeniem obejrzały film pt. „Dzieci Afryki”, a potem zakupiły pamiątki.

  W Muzeum PodCieniami obejrzały prezentację związaną z różnymi sposobami odmierzania czasu, a następnie wystawę poświęconą Michałowi Mięsowiczowi  - konstruktorowi zegarów wieżowych w Krośnie. Wycieczka bardzo się podobała jej uczestnikom.

 • W czerwcu uczniowie klasy II a mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ortografii i gramatyki. Konkurs ortograficzny przebiegał w II etapach. Etap pierwszy polegał na napisaniu dyktanda ortograficznego, który zawierał wszystkie trudności ortograficzne. Spośród całej klasy dziewięciu uczniów przeszło do II etapu, który dotyczył sprawdzenia wiedzy ortograficznej i gramatycznej. Po sprawdzeniu i ocenie prac uczniów zostało wytypowanych pięcioro uczniów: I miejsce – Michał Dmytryszyn, II – miejsce Dominika Paczosa i III miejsce Norbert Czepiel oraz dwa wyróżnienia: Michał Gierlach i Gabriel Kin. Gratulujemy zdobycia „Mistrza ortografii” i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

 • W czerwcu korzystaliśmy z zaproszenia  biblioteki publicznej i odwiedzaliśmy ją, aby w tym wyjątkowym miejscu uczyć się czytania, poszukiwania wiadomości i ciekawych opowieści. Klasy szóste uczestniczyły w lekcjach nt. źródeł informacji, a klasa czwarta poznawała tam legendy związane z naszym regionem.  Miła atmosfera,  towarzystwo tysięcy książek i ciekawe tematy zajęć sprawiają, że uczniowie dobrze zapamiętują przekazywaną wiedzę i rozwijają swoje pasje czytelnicze.

  Anna Macierzyńska

 • Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja w niekonwencjonalny sposób promująca czytanie. 9 czerwca  wraz z 1873 innymi bibliotekami,  nasza szkolna biblioteka  czekała  na wiernych czytelników z mnóstwem atrakcji – niecodziennych spotkań z literaturą, teatrzykiem kukiełkowym, flirtem literackim i filmem. Klasa 4a przygotowała inscenizację „Czerwonego Kapturka”, inni mogli do późnego wieczora wypożyczać książki, robić zakładki czy grać w gry literackie. Po zajęciach czytelniczych, klasa 7b została w szkole na nocleg i wieczorną projekcję filmu.  Liczymy na to, że po odwiedzinach w bibliotece tej wyjątkowej nocy, czytelnicy wrócą do niej również w dzień i w kolejne dni. Serdecznie zapraszamy jeszcze przed wakacjami

Aktualności

Kontakt

 • Miejski Zespół Szkół nr 3 w Krośnie - Szkoła Podstawowa nr 7 im. kardynała Stefana Wyszyńskiego, Przedszkole Miejskie nr 10
  Miejski Zespół Szkół nr 3 w Krośnie, ul. Decowskiego 9, 38-401 Krosno
 • (013)4323295

Galeria zdjęć